photographer: Yulia Plakhotnikova

stylist: Anastasia Abdulina

hair: Ksenia Korolevskaya

makeup: Kseniya Yurtaeva

model: Angelina Nikolaeva @ Aurora Model

original background prints by Yulia Plakhotnikova

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.